วารสารวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

Journal of Medicine and Public Health, Nakhon Ratchasima Provincial Public Health Office

ส่งตีพิมพ์ผลงานวิจัย


ชื่อผลงาน *
ชื่อ – สกุลหัวหน้าโครงการ/เจ้าของผลงานหลัก *
ตำแหน่งงาน *
สถานที่ปฏิบัติงาน *
จังหวัด *
อำเภอ *
ตำบล *
อีเมล *
โทรศัพท์ที่ทำงาน *
โทรศัพท์มือถือ *
อัพโหลดไฟล์บทความวิจัย
บทความวิจัยต้นฉบับ (Word)

***ไฟล์ word 2013 ขึ้นไป
บทความวิจัยต้นฉบับ (PDF)

***ไฟล์ PDF เท่านั้น