ขอยื่นรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์


ส่งเอกสาร
   ขอยื่นรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์


ชื่อผลงาน *
ชื่อ – สกุลหัวหน้าโครงการ/เจ้าของผลงานหลัก *
ตำแหน่งงาน *
สถานที่ปฏิบัตรงาน *
อำเภอ *
อีเมล *
โทรศัพท์ที่ทำงาน *
โทรศัพท์มือถือ *
อัพโหลดไฟล์
***กรุณา Zip ไฟล์ทั้งหมดก่อนอัพโหลด