Previous Next

ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (R2R) เพื่อพัฒนางานและระบบบริการ
   

รพ.ปากช่องนานา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (R2R) เพื่อพัฒนางานและระบบบริการ ...

27 ตุลาคม 2565

วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
   

สามารถศึกษารายละเอียดวารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เพิ่มเติมได้ ...

27 ตุลาคม 2565

บันทึกผลงานวิชาการในระบบฐานข้อมูลวิจัย
   

การบันทึกผลงานวิชาการในระบบฐานข้อมูลวิจัย ...

27 ตุลาคม 2565

Card image cap

หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และอัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นโครงร่างวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เพื่อขอรับรองการทำวิจัยในมนุษย์

หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และอัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นโครงร่างวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เพื่อขอรับรองการทำวิจัยในมนุษย์ ...